Yhteistyössä:

Tietoa hankkeesta

URHEA-hanke:

Lapualla on kesäkuussa käynnistetty kaksivuotinen URHEA-hanke (Urheilu- ja liikuntaharrastus elämäntavaksi) Lapuan Virkiän suunnistusjaoston toteuttamana. Hanke on saanut kehittämistukea Aisaparilta ja se kestää kesäkuuhun 2018 saakka. Hankkeeseen on valittu projektipäälliköksi Tero Viljanen Tampereelta.

URHEA-hankkeen keskeisenä visiona on tehdä urheilusta ja liikunnasta mahdollisimman monen lapualaisen ja lähiseutulaisen elämäntapa. Hankkeen tavoitteena on saada myös mahdollisimman moni uusi liikunnan harrastaja mukaan liikkumaan ja urheilemaan.

Hankkeessa tullaan kehittämään ja keskittymään toimintamallien luomiseen nuorten liikuntaharrastusten lopettamisen vähentämiseksi sekä nuorten ja aikuisten aktivointiin liikuntaharrastuksen aloittamiseen. Hanke järjestää eri lajien esittelytilaisuuksia, joissa lapset, aikuiset ja nuoret pääsevät tutustumaan eri liikuntamuotoihin ja -lajeihin.

Keskeisenä toimintamallina on myös systemaattisen yhteistyön kehittäminen eri lajien välille. Tässä keskeisessä roolissa on yhteistyö Lapuan Virkiän eri jaostojen välillä. Tarkoituksena on järjestää yhteisiä harjoituksia eri lajien edustajille. Samoin hankkeessa tullaan kehittämään liikuntatoimintaa myös muutamissa Lapuan kylissä.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tero Viljanen
050-3790832
tero.viljanen@lapuanvirkia.fi

https://www.facebook.com/urheahanke/