Yhteistyössä:

Tävlingsdirektiv

Tävlingsdirektiv 4.-5.5.2019 Virpimäki

Under tävlingarna följs FOF:s tävlingsregler samt arrangörens direktiv

Arrangör
Lapuan Virkiä/orienterings sektion

Organisation
Tävlingschef: Juha Sippola
Banmästare: Ville Siven
Tävlingskontrollant: Pertti Luuri, RaJu
Tävlingsjury: Namnen finns till påseende på tävlingsplatsen.

Tävlingscentral
Virpimäki, Lappo

Tävlingskarta
Utskriftskarta 4/2019  i 6 färger, ekvidistans 2,5 m, i skala 1:10 000 och 1:7500. Kartan finns i ett plastfodral. Tävlingskartorna finns tillpåseende vid starten. Kartans storlek beroende på klass A3, A4 eller A5 (barn banor).

Förbjudna och farliga områden
Gårdsplaner är förbjudna områden.

Banor, stämplingssystem och emit-bricka
Modellkontroll finns vid tävlingscentralen. Emit-stämplingssystem används i tävlingen. De tävlande bör kontrollera att Emit-nummer i startlistan stämmer. Emit-nummerbyte kan göras vid infon (2 €).

Med felaktig Emit-nummer får man inte lov att starta.  

Kontrollera att Emit-brickan fungerar vid tävlingscentralen. Det finns en risk att alla brickor inte fungerar efter vintern!

De som inte har anmält Emit-nummer skall hyra en bricka vid infon till ett pris på 5 €. Emit-hyrbrickor returneras till infon. För Emit-hyrbrickor som inte returneras debiteras 70 €.

Start
Lördag 4.5: Den första starten sker klockan 12.00.  Avstånd till starten är 700 m.
Söndag 5.5: Den första starten sker klockan 11.00. Två startfållor. Från startfålla 2 startar 14-års och yngre lasser. Avstånd till startfålla 2 är 500 m. De övriga startar från startfålla 1, avståndet dit är 1200 m.

Tävlingsnummer, Emit-kontrollbrickor och kontrolldefinitioner
Inga tävlingsnummer används. Emit-kontrollbrickor finns vid starten. Kontrolldefinitionerna är utskrivna på kartan (gäller för båda dagarna).

Startfunktionen (H/D 16 – H85/D70)
4 minuter före start: gå till 4 min sträcket, upprop vid behov.
3 minuter före start: Emit-nummer kontrolleras samt nollning. Med fel Emit-nummer får man inte lov att starta.
2 minuter före start: modellkarta tillpåseende.
1 minut före start: den tävlande går fram till sin karta.
Startsignal: ta kartan, tävlingen börjar.

Startfunktionen för barnklasser

I barnklasserna följs allmänna instruktioner samt special instruktionerna nedan. De tävlande bör följa bansnitslingen från den sista kontrollen till mål.

H/D12, H/D13, H/D14
4 minuter före start: gå till 4 min. sträcket, upprop vid behov.
3 minuter före start: Emit-nummer kontrolleras samt nollning. Med fel Emit-nummer får man inte lov att starta.
2 minuter före start: modellkarta tillpåseende med K-punkten utritad.
1 minut före start: den tävlande går fram till sin karta och kartan kan tas.
Startsignal: tävlingen börjar.

H/D12TR
4 minuter före start: gå till 4 min. sträcket, upprop vid behov. Tävlingsbanan kan ses (inriktad).
3 minuter före start: Emit-nummer kontrolleras samt nollning.
2 minuter före start: gå till 2 min. sträcket.
1 minut före start: den tävlande går fram till sin karta och kartan kan tas.
Startsignal: tävlingen börjar.

H/D10RR och H/D8RR
4 minuter före start: gå till 4 min. sträcket, upprop vid behov. Tävlingsbanan kan ses (inriktad)
3 minuter före start: Emit-nummer kontrolleras samt nollning.
2 minuter före start: får kartan och blir instruerad
1 minut före start: den tävlande kan bekanta sig med kartan
Startsignal: tävlingen börjar.

Mål
Snitsling från den sista kontrollen till mål. Tiden för målgången bestäms enligt målstämplingen. Efter målstämplingen fortsätter den tävlande till avläsning av Emit-brickan. Ifall oklarheter i stämplingen så utreds det bredvid avläsnings stationen tillsammans med en funktionär. Tävlingskartorna samlas inte upp vid målgången. Vi hoppas på rent spel, och att man inte visar kartor till de som inta har startat. Målområdet stängs klockan 15.00 båda dagarna.

Avbrytning
Den som avbryter gör målstämplingen samt meddelar funktionären vid Emit-kontrollstationen.

Motionsorientering
Motionsorienteringen kan man starta på lördagen kl. 12.15-13.30 och på söndagen kl. 11.15-12.30. Anmälning samt köp av karta vid infon (10 €). Motionsorienteringens start sker vid modellkontrollen var man nollar EMIT-brickan och påbörjar orienteringen i egen takt. Målgången sker på samma sätt som för de tävlande. För RRS-klassen sker anmälning till infon. RRS-klassens start sker på samma plats som RR-tävlingsklasserna, man kan starta efter den sista RR-tävlingsstarten. Starten för RRS-banan är öppen 30 minuter efter den sista RR- tävlingsstarten. Ledsagaren i RRS-klassen får en egen karta.

WC
Vid tävlingscentralen.

Tvätt
Dusch vid tävlingscentralen. Varmt vatten.

Resultattavla
Vid tävlingscentralen.

Prisutdelning

Antal deltagare i klassen – Antal som får pris

Under 5 deltagare, 1 får pris
5-10 deltagare, de 2 bästa får pris
10+ deltagare, de 3 bästa för pris

I H/D21E klasserna får de 3 bästa pris. I barnklasser (H/D8-14) placering 1-3 får separata pris för båda dagarna samt minnespris till de övriga i barnklasserna. I RRS-klasserna får barnen ett minnespris. Prisutdelningen sker i närheten av infon när resultaten för barn- och H/D21A klasserna är klara. Pris för övriga klasser kan avhämtas från infon. Under båda dagarna finns det utlottningspriser i motionsklasserna.

Obs! Vi anmäler priserna till inkomstregistret. 

Parkering

Parkering i närheten av tävlingscentralen, avstånd at gå ca 100-400m.

Restaurang och förstahjälp

Vid tävlingscentralen. I restaurangen finns ett försäljningsbord var man kan köpa hem bakade produkter.

Klasser, banlängder och startfållor (Obs! Endast en startfålla på lördag). På söndag avståndet till startfålla 1 är 1200m och till startfålla 2 (14-år och yngre) är 500m.

Lördag 4.5.

km

kontroller

Söndag 5.5.

km

kontroller

D16

2,3

7

D16

3,6

8

D18

2,8

9

D18

4,3

9

D20

2,9

9

D20

4,5

10

D21A

4,6

13

D21A

7,2

13

D21C

3,0

7

D21C

3,7

8

D35

3,2

9

D35

4,5

10

D40

3,2

9

D40

4,5

10

D45

2,9

9

D45

4,3

9

D50

2,8

9

D50

4,2

9

D55

2,7

8

D55

4,0

8

D60

2,3

7

D60

3,9

7

D65

2,1

7

D65

3,6

8

D70

1,9

6

D70

3,2

6

H16

2,7

8

H16

4,0

8

H18

3,2

9

H18

6,1

12

H20

4,1

10

H20

6,5

12

H21A

5,5

13

H21A

9,8

16

H21C

3,6

9

H21C

4,9

10

H35

4,6

13

H35

7,2

13

H40

4,6

13

H40

7,2

13

H45

4,1

10

H45

6,5

12

H50

3,2

9

H50

6,1

12

H55

2,9

9

H55

4,5

10

H60

2,8

9

H60

4,3

9

H65

2,7

8

H65

4,2

9

H70

2,3

7

H70

3,9

7

H75

2,1

7

H75

3,6

8

H80

1,9

6

H80

3,2

6

H85

1,9

6

H85

3,2

6

D8RR/10RR

1,3/2,3

6

D8RR/10RR

1,6/2,6

6

D12TR

1,3

6

D12TR

1,5

6

D12

1,6

7

D12

2,0

6

D13

1,8

7

D13

2,4

8

D14

2,3

8

D14

2,7

7

H8RR/H10RR

1,3/2,3

6

H8RR/H10RR

1,6/2,6

6

H12TR

1,3

6

H12TR

1,5

6

H12

1,6

7

H12

2,0

6

H13

1,8

7

H13

2,4

8

H14

2,3

8

H14

2,7

7

     

 

 

 

RRS-klasser

1,3/2,3

6

RRS-klasser

1,6/2,6

6

 

Motionsorienteringens anmälning och start från tävlingscentralen. Banlängder på lördag:
Kunto A – 6,1 km
Kunto B – 4,4 km
Kunto C – 3,5 km

Banlängder på söndag:
Kunto A – 6,2 km
Kunto B – 4,6 km
Kunto C – 3,2 km

Lycka till i den krävande terrängen vid Virpimäki!

Lapuan Virkiä / orienterings sektionen