Yhteistyössä:

Virkiän suunnistajille Sinettiseura tunnustus

Lapuan Virkiän suuunistajat ovat saamassa hienon tunnustuksen, kun lasten ja nuorten parissa tehty työ saa Sinettiseura tunnustuksen. Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seuroissa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla toteutetaan laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen, kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.  

SINETIN LUOVUTUS TORSTAINA 12.6. KLO 18.30 RASTI-SIMPSIÖLLÄ, KAIKKI MUKAAN ! 

 

Sinetin myöntämisen perusteena on sinettiseurakriteereiden täyttyminen:

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

1. Lapsen ja nuoren parhaaksi

2. Kannustava ilmapiiri

3. Yhdessä tekemisen kulttuuri

HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN

4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja

kehitystason huomiointi

5. Elämykset ja haasteet

6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN

7. Osaava ja innostava ilmapiiri

8. Erilaisten yksilöiden huomiointi

9. Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI

10. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus

11. Selkeät roolit ja toimintatavat

12. Toiminnan aktiivinen kehittäminen

Kriteereiden täyttyminen on todettu Suunnistusliitolle jätetyn hakemuksen sekä seuraan 28.4.2014 tehdyn auditointikäynnin perusteella.